Monday, December 14, 2009

Pertandingan Boria FestKum (2009)


Pertandingan Boria FestKum (2009)


11 kumpulan boria telah mengambil bahagian dalam pertandingan yang berlansung pada 11 dan 12 Disember 2009 di DECTAR, Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu
 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 5. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 6. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 7. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 9. Universiti Sains Malaysia (USM)
 10. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 11. Universiti Teknologi Mara (UiTM)

No comments:

Post a Comment